Volvo 300 Club Forum  

ga terug   Volvo 300 Club Forum > Vraagbaak (FAQ)

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Lijst met vB-codes
[b], [i], [u] Vet / Cursief / Onderstrepen
[color] Kleur
[size] Grootte
[font] Lettertype
[highlight] Markeren
[left], [right], [center] Links / Rechts / Gecentreerd
[indent] Inspringen
[email] Email Linking
[url] URL-hyperlinks
[thread] Discussies koppelen
[post] Berichten koppelen
[list] Lijsten met opsommingstekens / Geavanceerde lijsten
[img] Afbeeldingen
[code] Code
[php] PHP-code
[html] HTML Code
[quote] Citaat
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Bijlage
[mod] MODedit
[s] strike
[youtube] YouTube
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Vet / Cursief / Onderstrepen
Met de tags [b], [i] en [u] kun je tekst respectievelijk vet, cursief of onderstreept weergeven.
Gebruik [b]waarde[/b]
[i]waarde[/i]
[u]waarde[/u]
Voorbeeld van gebruik [b]deze tekst is vet[/b]
[i]deze tekst is cursief[/i]
[u]deze tekst is onderstreept[/u]
Voorbeeld van resultaat deze tekst is vet
deze tekst is cursief
deze tekst is onderstreept

Kleur
Met de tag [color] kun je de kleur van je tekst aanpassen.
Gebruik [color=Optie]waarde[/color]
Voorbeeld van gebruik [color=blue]deze tekst is blauw[/color]
Voorbeeld van resultaat deze tekst is blauw

Grootte
Met de tag [size] kun je de grootte van de tekst wijzigen.
Gebruik [size=Optie]waarde[/size]
Voorbeeld van gebruik [size=+2]deze tekst is twee keer groter dan normaal[/size]
Voorbeeld van resultaat deze tekst is twee keer groter dan normaal

Lettertype
Met de tag [font] kun je het lettertype van de tekst aanpassen.
Gebruik [font=Optie]waarde[/font]
Voorbeeld van gebruik [font=courier]deze tekst is in het lettertype courier[/font]
Voorbeeld van resultaat deze tekst is in het lettertype courier

Markeren
Met de tag [highlight] kun je tekst markeren, zodat deze beter opvalt.
Gebruik [highlight]waarde[/highlight]
Voorbeeld van gebruik [highlight]deze tekst is gemarkeerd[/highlight]
Voorbeeld van resultaat deze tekst is gemarkeerd

Links / Rechts / Gecentreerd
Met de tags [left], [right] en [center] kun je de uitlijning van de tekst wijzigen.
Gebruik [left]waarde[/left]
[center]waarde[/center]
[right]waarde[/right]
Voorbeeld van gebruik [left]deze tekst is links uitgelijnd[/left]
[center]deze tekst is gecentreerd[/center]
[right]deze tekst is rechts uitgelijnd[/right]
Voorbeeld van resultaat
deze tekst is links uitgelijnd
deze tekst is gecentreerd
deze tekst is rechts uitgelijnd

Inspringen
Met de tag [indent] kun je tekst laten inspringen.
Gebruik [indent]waarde[/indent]
Voorbeeld van gebruik [indent]deze tekst springt in[/indent]
Voorbeeld van resultaat
deze tekst springt in

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Gebruik [email]waarde[/email]
[email=Optie]waarde[/email]
Voorbeeld van gebruik [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Voorbeeld van resultaat j.doe@example.com
Click Here to Email Me

URL-hyperlinks
Met de tag [url] kun je een koppeling maken naar een website of een bestand. Je kunt een optiionele parameter toevoegen om de koppeling een naam te geven.
Gebruik [url]waarde[/url]
[url=Optie]waarde[/url]
Voorbeeld van gebruik [url]http://forum.volvo300club.nl[/url]
[url=http://forum.volvo300club.nl]Volvo 300 Club Forum[/url]
Voorbeeld van resultaat http://forum.volvo300club.nl
Volvo 300 Club Forum

Discussies koppelen
Met de tag [thread] kun je een koppeling naar een onderwerp invoegen door het ontwerp-id op te geven. Je kunt een optionele parameter toevoegen om de koppeling een naam te geven.
Gebruik [thread]onderwerp-id[/thread]
[thread=onderwerp-id]waarde[/thread]
Voorbeeld van gebruik [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Klik op mij![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Voorbeeld van resultaat http://forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=42918
Klik op mij!

Berichten koppelen
Met de tag [post] kun je berichten koppelen door het id van het bericht op te geven. Je kunt een optionele parameter toevoegen om de koppeling een 'naam' te geven.
Gebruik [post]bericht-id[/post]
[post=bericht-id]waarde[/post]
Voorbeeld van gebruik [post]269302[/post]
[post=269302]Klik op mij![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Voorbeeld van resultaat http://forum.volvo300club.nl/showthread.php?p=269302#post269302
Klik op mij!

Lijsten met opsommingstekens
Met de tag [list] kun je eenvoudige opsommingen maken, waarbij je geen optie hoeft in te stellen. Elk onderdeel van de opsomming wordt aangegeven met de tag [*].
Gebruik [list]waarde[/list]
Voorbeeld van gebruik [list]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Voorbeeld van resultaat
  • lijstonderdeel 1
  • lijstonderdeel 2

Geavanceerde lijsten
Met de tag [list] kun je uitgebreide lijsten maken door een optie in te stellen. Deze optie kan de volgende waarden hebben: 1 (voor een genummerde lijst), A (voor een alfabetische lijst met hoofdletters), a (voor een alfabetische lijst met kleine letters), I (voor een genummerde lijst met grote Romeinse cijfers) of i (voor een genummerde lijst met kleine Romeinse cijfers).
Gebruik [list=Optie]waarde[/list]
Voorbeeld van gebruik [list=1]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]

[list=a]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Voorbeeld van resultaat
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2

Afbeeldingen
Met de tag [img] kun je afbeeldingen in je berichten plaatsen. Je kunt deze tag ook combineren met de tag [url], zodat de ingevoegde afbeelding een koppeling wordt.
Gebruik [img]waarde[/img]
Voorbeeld van gebruik [img]http://forum.volvo300club.nl/images/softblue/statusicon/forum_new.gif[/img] (Zonder koppeling)

[url=http://www.example.com] [img]http://forum.volvo300club.nl/images/softblue/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Met koppeling)
Voorbeeld van resultaat (Zonder koppeling)

(Met koppeling)

Code
Bij de tag [code] blijven alle spaties behouden en wordt er een lettertype met een vaste breedte (monospace) gebruikt.
Gebruik [code]waarde[/code]
Voorbeeld van gebruik [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Voorbeeld van resultaat
Code:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP-code
De tag [php] heeft dezelfde functie als de tag [code], maar voegt eveneens syntaxismarkering voor PHP-code toe. Hoewel deze code is bedoeld voor PHP, kan deze ook enkele andere C-achtige talen correct markeren.
Gebruik [php]waarde[/php]
Voorbeeld van gebruik [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Voorbeeld van resultaat
PHP-code:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML Code
Met de tag [html] kun je de syntaxis van HTML-code markeren.
Gebruik [html]waarde[/html]
Voorbeeld van gebruik [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Voorbeeld van resultaat
HTML Code:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citaat
Met de tag [quote] kun je aangeven dat een tekst een citaat is en dus van iemand anders afkomstig is.
Gebruik [quote]Citaat[/quote]
[quote=Gebruikersnaam]waarde[/quote]
Voorbeeld van gebruik [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;259162]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Voorbeeld van resultaat
Citaat:
Lorem ipsum dolor sit amet
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door John Doe Bekijk bericht
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Gebruik [noparse][b]waarde[/b][/noparse]
Voorbeeld van gebruik [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Voorbeeld van resultaat [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Bijlage
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Gebruik [attach]attachmentid[/attach]
Voorbeeld van gebruik [attach]12345[/attach]
Voorbeeld van resultaat

MODedit
Gebruik [mod]waarde[/mod]
Voorbeeld van gebruik [mod]moderator zegt:[/mod]
Voorbeeld van resultaat
moderator zegt:

strike
de tekst binnen de code blokken wordt doorgehaald. Let op; deze code wordt niet universeel ondersteund en kan in bepaalde browsers niet werken.
Gebruik [s]waarde[/s]
Voorbeeld van gebruik [s]doorgehaalde tekst[/s]
Voorbeeld van resultaat doorgehaalde tekst

YouTube
Gebruik de filmcode van de YouTube URL uit de adresbalk van je browser. Voorbeeld: http://youtube.com/watch?v=K1U4IMRr2Jw
Gebruik [youtube]waarde[/youtube]
Voorbeeld van gebruik [youtube]K1U4IMRr2Jw[/youtube]
Voorbeeld van resultaat


Alle tijden zijn in GMT +1. De tijd is nu 14:22.


vBulletin® Classic - Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft